Nabízím

Palivové dřevo až do domu

Palivové dřevo až do domu

Dřevo vám dovezme až k vám domů vy se o dopravu starat nemusíte.

Pouze kvalitní palivové dřevo z českých lesů

Pouze kvalitní palivové dřevo z českých lesů

Dřevo pochází pouze z….

Rovnané a štípané palivové dřevo na délku

Rovnané a štípané palivové dřevo na délku

Doprava zajištěna, možnost i vlastního odvozu

Doprava zajištěna, možnost i vlastního odvozu

Nabízíme listnaté tvrdé dřevo

Nabízíme listnaté tvrdé dřevo

(buk, dub, jasan, javor, habr -dle aktuální nabídky), břízu a listnaté a jehličnaté měkké dřevo ( lípa, olše, smrk, modřín, borovice – dle aktuální nabídky).

Prodej palivového dřeva

 

Zabývám se

výrobou palivového dřeva pro okres Přerov. Nabízím listnaté tvrdé dřevo (buk, dub, jasan, javor, habr -dle aktuální nabídky), břízu a listnaté a jehličnaté měkké dřevo (topol, lípa, olše, smrk, modřín – dle aktuální nabídky).

 

Ceník palivového dřeva

Dříví listnaté tvrdé – délka polen 1m skládané 2400 Kč 1 PRMR
Dříví listnaté tvrdé – polínka délka 25- 30 cm sypané 2200 Kč 1 PRMS
Dříví listnaté tvrdé – polínka 33 – 50 cm sypané 2100 Kč 1 PRMS
Bříza – délka polen 1m skládané 1800 Kč 1 PRMR
Bříza – polínka délka 25 – 30 cm sypané 1900 Kč 1 PRMS
Bříza – polínka délka 33 – 50 cm sypané 1800 Kč 1 PRMS
Dříví listnaté, jehličnaté měkké – délka polen 1 m skládané 1500 Kč 1 PRMR
Dříví listnaté, jehličnaté měkké – polínka délka 25 – 30 cm sypané 1600 Kč 1 PRMS
Dříví listnaté, jehličnaté měkké – polínka délka 33 – 50 cm sypané 1500 Kč 1 PRMS

* PRMR – prostorový metr rovnaný (1x1x1m), délka polen 1m

* PRMS – prostorový metr sypaný (volně ložená polínka v prostoru 1x1x1m)

PRMR

PRMS

Odborná správa lesa

odbornou správu lesa, činnost odborného lesního hospodáře, poradenství a kompletní služby v péči o les

dlouholetá praxe v obecních a soukromých lesích

vyvážená ekonomika lesa, při zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa

operativní a rychlá opatření v případě lesních kalamit

komunikace s úřady a řešení dotačních titulů na podporu lesních ekosystémů

komplexní činnost odborného lesního hospodář

Výkup dřevní hmoty a pozemků

Výkup dřevní hmoty na odvozním místě

Výkup dřevní hmoty nastojato

Výkup lesních pozemků

Těžební a pěstební činnost v lese

zajištujeme těžbu dřeva pomocí JMP (jednomužné motorové pily) i harvestorů

přiblížení dřeva pomocí univerzálního kolového traktoru i vyvážecí soupravy

pěstební činnost zajišťujeme od sadebního materiálu, zalesnění, stavbu oplocenek a následnou péči v mechanické a chemické ochraně kultur, až po první a druhé výchovné zásahy (prořezávky)

Rizikové kácení

rizikové kácení dřevin v nepřístupných podmínkách pomocí stromolezců a výškové plošiny

Kontakt

Ing. Tomáš Smékal

Beňov 98

750 02 Přerov

Tel.: 734 392 308

Email: smekaltom@seznam.cz